SPLOŠNI POGOJI

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) upravljavcu VALMAR GLOBAL d.o.o., Dombrava, 1a, 5293 Volčja Draga – Slovenija, dovoljujem zbiranje in obdelavo osebnih podatkov iz kontaktnega obrazca za namen komunikacije po elektronski pošti in se strinjam, da me upravljavec kontaktira glede mojega povpraševanja ter pošilja druga sporočila.

Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljalec, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo, skladno z veljavnimi predpisi, podatke o uporabniku posreduje pogodbenim partnerjem upravljalca, tudi v nekatere tretje države izven EU. Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države.

Ta kontaktni obrazec pošlje elektronsko sporočilo z vašim povpraševanjem in ne shranjuje nikakršnih podatkov na spletnem strežniku. Elektronsko sporočilo gre na naš poštni strežnik, kar je enakovredno kot da bi nam poslali elektronsko sporočilo sami.

Seznanjen/a sem s tem, da imam skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da:

  • zahtevam dostop do svojih osebnih podatkov,
  • zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov,
  • lahko soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti, ki ga pošljem na e-naslov info@valmar.eu,
  • imam pravico pri informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo.

Seznanjen/a sem s tem, da:

  • podpis soglasja ni pogoj za sklenitev pogodbe ali izvajanje storitev s strani upravljavca in da osebnih podatkov nisem dolžan/na zagotoviti,
  • bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,
  • na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,
  • se osebni podatki hranijo do preklica.